Защо съм по-велик от бог (а скапаното нищожество не съществува)

2009
08.15

Днес ме осени идеята(*) защо не само бог не съществува, но и съм по-велик от него!

Ето какво е измислил австралийския философ Дъглас Гаскинг в края на миналия век:

  1. Създаването на света е най-страхотното постижение което можем да си представим.
  2. Колко е ценно едно постижение зависи от (а) ценността му само по себе си и (б) доколко умел е създателя му.
  3. Колкото по-некадърно копеле е авторът (сиреч колкот’ по-сакат е), толкова по-внушително е постижението.
  4. Най-осакатяващото нещо е да не съществуваш.
  5. Тогава, ако предположим че вселената е изделие на съществуващ автор, то можем да измислим по-велик такъв – по-точно създател който е толкова всемогъщ, че е създал всичко въпреки че не съществува.
  6. Тогава бог, който съществува, не би бил най-великият създател, който можем да си представим – защото много по-велик и всемогъщ би бил бог, който не съществува.

Следователно:

Бог не съществува

Така че аз съм по-велик от бог, тъй като съществувам. А той е едно мизерно копеленце, дето едно съществуване не може да си създаде въпреки цялото всемогъщество … да е мислил овреме.

* Безсрамно префразирано от книгата на Доукинс „Заблуждението наречено бог“.

Your Reply