Доукинизъм на деня

2009
12.16

Всички сме атеисти по отношение на повечето богове в които човечеството някога е вярвало. Някои от нас просто го правят с един бог в повече.

Ричард Доукинс

We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.

Richard Dawkins

One Response to “Доукинизъм на деня”

  1. [...] Доукинизъм на деня [...]…

Your Reply